Azi: € 19,3020 lei 0,0594 $ 17,7123 lei 0,0357

Curs valutar

$ RON RUB UAH £ CHF
Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz
Banca Nationala
19,30
17,71
3,89
0,20
0,43
22,96
19,77
BCR Chișinău 19,12 19,48 17,55 17,89 3,80 3,93 0,38 0,52
Comerțbank *
Energbank
EuroCreditBank 19,14 19,44 17,55 17,82 3,78 3,87 22,10 22,95 19,10 19,85
Eximbank 19,16 19,48 17,58 17,88 3,79 3,93
FinComBank *
maib * 19,15 19,49 17,58 17,88 3,81 3,93 0,42 0,47 22,58 23,20 19,40 20,00
Moldindconbank
OTP Bank 19,17 19,52 17,58 17,90 0,38 0,43 22,55 23,35
ProCredit Bank
Victoriabank * 19,18 19,52 17,54 17,89 3,81 3,95 22,62 23,35 19,53 20,21

* cursul afişat este cel indicat de filiala centrală a băncii respective, şi poate fi diferit pentru alte filiale. Verificati: Comerţbank, FinComBank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank, Victoriabank

Evoluţia EUR pe perioada:

Evoluţia USD pe perioada:

Evoluţia RON pe perioada:

Evoluţia RUB pe perioada:

Evoluţia UAH pe perioada:

Evoluţia GBP pe perioada:

Evoluţia CHF pe perioada:

Banca Curs vânzare Suma după schimb
$ RON RUB UAH
Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz Cump Vanz
BCR Chișinău 19,05 19,50 17,55 17,90
Comerțbank
Energbank
EuroCreditBank 19,12 19,52 17,52 17,82
Eximbank 19,13 19,53 17,57 17,89
FinComBank
maib
Moldindconbank
OTP Bank 19,15 19,52 17,58 17,90 0,18 0,23 0,50 0,51
ProCredit Bank 17,56 17,89
Victoriabank 19,15 19,44 17,57 17,84 3,81 3,93 0,10 0,22

Pentru informații suplimentare consultați:

  1. MasterCard currency conversion tool
  2. Visa currency converter

Opinia experților:

“Pe site-ul băncii vedem curs de cumpărare și vânzare pentru operațiunile cu carduri. Cum trebuie utilizate/citite acele informații de către simpli clienți? Cum funcționează conversia la cardurile emise de bancă? Dacă persoana are un card în lei și efectuează tranzacții peste hotare sau online în USD/EUR sau alte valute cum se face conversia? Și invers, dacă persoana are un card cu cont atașat în valută (EUR/USD) și face operațiuni în lei sau valuta diferită a contului, ce se întâmplă? Contează dacă acel card este Visa sau MasterCard?”

________________________________________________________________________________________________________

Victoria Revenco, Șeful departamentului Carduri și Canale Electronice la BCR Chișinău

“Pentru tranzacțiile efectuate în străinătate (cash/retail) în valuta diferită de cea a contului de card, conversia valutară se realizează la cursul comercial USD/valuta de referința a contului de card pentru operaţiunile cu carduri ale băncii emitente stabilit la data procesării tranzacţiei. Valuta de referinţă în sistemul internațional de plăți electronice MasterCard/VISA pentru tranzacţiile enunţate este dolarul american (USD).

În cazul în care valuta operaţiunii efectuata pe teritoriul Republicii Moldova diferă de valuta contului de card, banca emitentă va debita suma operaţiunii din contul deţinătorului în echivalentul sumei operaţiunii, convertite la cursul comercial pentru operaţiuni cu carduri, stabilit de banca emitentă la data procesării operaţiunii.

În cazul în care valuta operaţiunii efectuata peste hotarele Republicii Moldova diferă de valuta contului de card si este în USD/ EUR, banca va debita suma operaţiunii din contul deţinătorului în echivalentul sumei operaţiunii, convertite la cursul comercial pentru operaţiuni cu carduri stabilit de banca emitentă la data procesării operaţiunii, iar în cazul când valuta operațiunii este alta decât USD/EUR, suma operațiunii este convertita în USD la cursul de schimb stabilit de sistemele de plăți MasterCard/VISA și ulterior banca va debita suma operaţiunii din contul deţinătorului în echivalentul sumei operaţiunii, convertite la cursul comercial USD stabilit de bancă pentru operaţiuni cu carduri la data procesării operaţiunii în valuta contului de card.

Exemplu: Tranzacția are loc în RON pe teritoriul României - mai întâi are loc o conversie din RON în USD la un curs pe care Visa sau MasterCard îl iau de pe piețele internaționale la data respectivă, ulterior, are loc o altă operațiune de schimb valutar în momentul în care banca emitentă transformă suma primită de la Visa sau MasterCard în moneda contului deținătorului de card, dacă aceasta diferă de moneda de decontare, respectiv la cursul comercial pentru operaţiuni cu carduri, stabilit de bancă emitentă.”

________________________________________________________________________________________________________

Oxana Nimerovscaia, Şef adjunct secţia Carduri bancare, FinComBank

"Indiferent dacă operaţiunea este efectuată cu cardurile VISA International sau MasterCard WorldWide, pe teritoriul ţării sau peste hotare, direct sau on-line, pentru a înţelege corect cum are loc convertirea valutelor pe cardurile bancare sunt utilizate următoarele reguli de bază:

• dacă doriți să efectuați o operaţiune în USD sau EURO și valuta operaţiunii coincide cu cea a contului, atunci convertirea nu va avea loc;

• dacă doriți să efectuați o operaţiune în USD sau EURO și valuta operaţiunii nu coincide cu cea a  contului, atunci convertirea va avea loc la cursul comercial al Băncii; 

• dacă doriți să efectuați o operațiune în altă valută decât USD sau EUR, convertirea se face în două etape:

1. convertirea valutei operaţiunii în valuta decontărilor, utilizată de către sisteme de plăţi MasterCard sau Visa International este efectuată la cursul sistemei de plăţi stabilite pentru ziua efectuării tranzacţiei;

2. convertirea valutei decontărilor - în valuta contului se efectuează la cursul comercial al Băncii pentru operaţiunile cu carduri, stabilit pentru data decontării sumei din contul de card.

În momentul efectuării operaţiunii, în cazul în care valuta operaţiunii nu coincide cu valuta contului, Banca blochează pe cont suma mijloacelor băneşti cu aplicarea unui multiplicator valutar, care este utilizat pentru a reduce riscul apariţiei overdraftului nepermis la utilizare schimbului valutar.

Aceste reguli cât și informaţia referitoare la cursurile comerciale ale Băncii pentru operaţiunile cu carduri le puteți găsi în orice filială a Băncii sau pe pagina oficială a Băncii.

Cursurile utilizate pentru decontările de către sistemele de plaţi MasterCard şi Visa International puteţi găsi aici:

http://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/ "

________________________________________________________________________________________________________

Victor Osoianu, şeful direcţiei Procesare și Dezvoltare, şef adjunct al departamentului Carduri la Moldova Agroindbank:

"Tranzacțiile efectuate cu cardurile bancare decurg în două etape:

1. Autorizare – în cadrul căreia se efectuează verificarea autenticității tranzacției și a disponibilității sumei în cont, după verificarea cu succes are loc blocarea sumei în contul clientului;

2. Decontarea financiară – debitarea contului clientului cu suma tranzacției efectuate, de regulă decontarea financiară are loc în 1-3 zile lucrătoare, dar poate dura și mai mult.

În cazul în care valuta operaţiunii diferă de valuta contului curent pentru operaţiuni cu carduri bancare, banca va debita suma operaţiunii din contul deţinătorului, convertită după cum urmează:

1. în cazul efectuării operaţiunii în MDL pe teritoriul Republicii Moldova – echivalentul sumei operaţiunii, convertite la cursul comercial pentru operaţiuni cu carduri, stabilit de bancă la data decontării operaţiunii;

2. în cazul efectuării operaţiunii în altă valută decât MDL pe teritoriul țării sau peste hotarele Republicii Moldova:

a. dacă valuta operaţiunii este USD, EUR, RUB, RON, UAH – echivalentul sumei operaţiunii, convertite la cursul comercial pentru operaţiuni cu carduri, stabilit de bancă la data procesării operaţiunii;

b. dacă valuta operaţiunii este oricare altă valută, decât cele indicate în p. 2.a) - echivalentul sumei operaţiunii, convertit din valuta tranzacţiei în USD, la cursul de schimb stabilit de sistemele de plăți MasterCard sau, după caz, VISA, la data procesării operaţiunii şi din USD în valuta contului curent pentru operaţiuni cu carduri bancare - la cursul comercial stabilit de bancă.

Suma blocată în contul curent pentru operaţiuni cu carduri bancare şi suma debitată din contul curent pentru operaţiuni cu carduri bancare al deţinătorului pot varia, în dependenţă de cursul de schimb la data efectuării operaţiunii şi cel de la data procesării operaţiunii.

________________________________________________________________________________________________________

Liviu Lupașcu, Manager dezvoltare produse a departamentului Carduri bancare Moldindconbank

„În cazurile când dorim să achităm pentru bunuri/servicii cu cardul bancar și valuta tranzacției diferă de valuta contului de card, este necesar să ne gândim la care curs de schimb se va efectua tranzacția.

Băncile afișează de regulă pe pagina principală a site-urilor sale cursurile pentru operațiunile cu carduri, însă majoritatea clienților nu știu cum să utilizeze aceste cursuri.

Este necesar de știut că băncile în cadrul operațiunilor efectuate cu carduri, utilizează un curs diferit de cel utilizat la ghișeu.

Spre exemplu avem un card Visa în MDL și dorim să procurăm un produs cu valoarea de 100 USD din SUA (respectiv valuta tranzacției va fi USD). La momentul efectuării tranzacției, se autorizează (se blochează) din contul de card echivalentul a 100 USD în MDL la cursul de vânzare a cardurilor pentru ziua în care se face autorizarea (de exemplu cursul de vânzare la carduri de 18,00). Respectiv în contul de card au fost blocate 1800 MDL. Este necesar de știut că această sumă teoretic nu este finală, adică la momentul așa-zisei operațiuni de "acoperire" (operațiune prin care banii sunt "scoși"/decontați din contul de card), care de regulă vine a doua-treia zi lucrătoare după efectuarea autorizației, cursul de vânzare la carduri poate să difere de cursul când a fost efectuată autorizația (spre exemplu 18,30). Respectiv avem situația când au fost blocate la efectuarea tranzacției din cont 1800 MDL, însă la acoperire au fost decontate din cont 1830 MDL, astfel suma finală a bunului diferă de suma inițială.

Unii din factori care influențează modalitatea de petrecere a tranzacțiilor cu carduri și decontările la acestea ar fi:

1. Valuta contului de card;

2. Valuta tranzacției/autorizației;

3. Marca cardului;

4. Modalitatea de stabilirea a principiilor de cursuri la carduri la banca emitentă a cardului;

5. Cursul băncii emitente la operațiunile efectuate cu carduri;

6. Cursul sistemelor de plăți la operațiunile efectuate cu carduri.

Pentru a evita situațiile de diferență de curs, este preferabil ca clientul să aibă carduri în diferite valute și să efectueze tranzacțiile cu cardul la care valuta este identică cu valuta tranzacției, astfel nu se va efectua conversia valutară.”