Azi: € 21,3161 lei 0,0008 $ 17,8970 lei 0,0377

EuroCreditBank

Retail Direct

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Pentru procurare de bunuri si servicii
Rata dobânzii 4.95%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 48 luni
Suma 3 000 - 100 000
Gaj fara gaj
Condiţiile
 Beneficiaral creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta maximă pană la care se va rambursa creditul);
- Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni.
Documente necesare 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Alte taxe Comision pentru acordarea creditului - 2% din suma creditului.
Comision de administarea a creditului - 0,4% lunar din suma initiala a creditului.
Comision de examinare a cererii: 100 lei.
Alte detalii Suma creditului – 100.000 MDL. Termen – 48 luni. DAE – 15,42%.