Azi: € 20,1195 lei 0,0158 $ 17,8848 lei 0,0068

Clienții noștri