Azi: € 19,8273 lei 0,0782 $ 16,9565 lei 0,0191
Mâine: € 19,8807 lei 0,0534 $ 16,9753 lei 0,0188

(grafic) Venituri din dobânzi, taxe și comisioane, diferențe de curs - cât a câștigat fiecare bancă până la 28.02.2015?

(grafic) Venituri din dobânzi, taxe și comisioane, diferențe de curs - cât a câștigat fiecare bancă până la 28.02.2015? Sursa foto: bancamea.md

Banca Națională a Moldovei a publicat raportul financiar pentru sistemul bancar la data de 28 februarie 2015. Astfel, sistemul bancar al Republicii Moldova a generat în primele 2 luni ale anului curent un profit cumulat de 335,9 milioane lei.

Principalele surse de venituri ale băncilor comerciale constituie: diferențele de curs de schimb valutar (1,1 miliarde lei), veniturile din dobânzi (807 milioane lei) și veniturile din taxe și comisioane (194,4 milioane lei).

La capitolul venituri din dobânzi lider este Moldova Agroindbank (203,1 mln lei), urmată de Moldindconbank (174,5 mln lei), Victoriabank (116,7 mln lei), Mobiasbanca GSG (65,1 mln lei) și Banca Socială (56,7 mln lei).

Taxele și comisioanele au adus cele mai multe venituri următoarelor instituții financiare: Moldova Agroindbank (39,4 mln lei), Victoriabank (35,3 mln lei), Moldindconbank (30 mln lei), Banca de Economii (24,6 mln lei) și Mobiasbancă GSG (20,6 mln lei).

Operațiunile pe piața valutară au generat cele mai mari venituri (nete) pentru Banca de Economii (673,4 mln lei), Banca Socială (131,1 mln lei), Moldova Agroindbank (72,5 mln lei lei), Victoriabank (62,2 mln lei), Unibank (40,6 mln). De remarcat este faptul că cele 3 bănci (BEM, Banca Socială și Unibank) aflate sub administrarea specială a BNM au obținut aproximativ 75% din totalul veniturilor din operațiunile valutare pe sistem.

Vedeți în continuare tabelul și graficul ce ilustrează tipurile de venituri și rezultatul obținut de fiecare bancă comercială în primele 2 luni ale anului curent (2015).

Sursa: bancamea.md

Noutăți similare