Azi: € 20,5084 lei 0,0491 $ 17,2289 lei 0,0124
Lu: € 20,5541 lei 0,0457 $ 17,2383 lei 0,0094

Victoriabank
2,27

Credit "Renaissance City"

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 1.00% - 7.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 180 luni
Suma până la 80% din costul investiției
Scopul creditului pentru procurarea bunului imobil în complexul locativ "Renaissance City"
Gaj 1. Garanţii:
a) Ipoteca asupra bunului imobil situat în complexul locativ „Renaissance City”,
b) Ipoteca unui alt bun imobil (după caz) şi /sau alte bunuri acceptate de Bancă.
c) Fidejusiunea unei persoane terţe (persoană fizică sau juridică ca asigurare suplimentară).
2. Pachetul de asigurare:
a) Asigurarea în folosul Băncii a Bunului imobil ipotecat Băncii la valoarea de înlocuire a Bunului imobil;
b) Asigurarea în folosul Băncii a vieţii Debitorului sau pierderii de către acesta a capacităţii de muncă.
Condiţiile
 - să fiți cetăţean al Republicii Moldova şi să dispuneți de viză de domiciliu;
- să aveți o sursă stabilă de venit;
- vârsta minimă de 23 de ani, vârsta maximă - limitată de cerinţele faţă de vârsta de pensionare;
- vechime de muncă la locul actual de lucru - minim 6 luni;
- rata lunară de rambursare a creditului să nu depăşească 80% din venitul net mediu lunar.
Documente necesare 1. Cerere de credit;
2. Documente care certifică veniturile lunare ale solicitantului (una sau mai multe după caz din următoarele
surse de venit):
- adeverinţa de salariu și carnetul de muncă;
- contract de depozit;
- certificat de pensie;
- contract de locaţiune;
- decizii privind plata dividendelor;
- dovada primirii transferurilor internaționale.
3. Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original;
4. Documente necesare pentru ipotecarea bunurilor imobile:
- Documente confirmative privind achitarea ratei(lor) pentru locuinţă (min 20% din costul bunului imobil);
- Contractul de investiţie sau Contractul de vânzare-cumpărare (după caz);
- Extras din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial (în continuare OCT);
- Raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de una din întreprinderile de evaluare convenite cu Banca;
- Certificatul privind lipsa datoriilor faţă de buget eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat.
5. Alte documente suplimentare (după caz).
Alte taxe Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
Comision unic administrativ: 0,5% din suma creditului aprobat;
Comision anual de administrare: 0,5% din soldul creditului, începând cu anul al doilea de utilizare a creditului.​
Alte detalii Rata dobânzii: I an – 1%, II an – 3%, III an – 3%, începând cu al IV an – 7% (flotantă).

Pentru un credit în sumă de 300.000 lei, pe un termen de 180 luni, achitat prin metoda anuității. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 6.042%, iar valoarea totală platibilă (suma creditului + toate costurile aferente) este de 457,893.92 lei.
Alte cheltuieli suportate de client sunt legate de: autentificarea notarială a contractului de ipotecă, înregistrarea acestuia la Oficiul Cadastral Teritorial, evaluarea și asigurarea bunului imobil propus în ipotecă Băncii și asigurarea vieții și pierderii capacității de muncă. Valoarea acestor cheltuieli nu sunt cunoscute de Bancă și nu sunt incluse în calculul DAE de mai sus.