Azi: € 19,7985 lei 0,0445 $ 17,8856 lei 0,0908
Mi: € 19,8257 lei 0,0272 $ 17,9361 lei 0,0505

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldova Agroindbank va avea loc pe 25 aprilie 2019

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldova Agroindbank va avea loc pe 25 aprilie 2019 Sursa foto: maib.md

Adunarea acționarilor Moldova Agroindbank se va desfăşura joi, 25 aprilie 2019, începând cu ora 11:00, în incinta Radisson Blu Leogrand & Convention Centre – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 69.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acţionarilor prevede 8 puncte:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.
  3. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2019.
  4. Cu privire la aprobarea Statutului băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă.
  5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă
  6. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
  7. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2018.
  8. Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a adunării la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), în zilele de lucru, între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanţilor se va efectua între orele 08:30 – 10:30, în incinta Radisson Blu Leogrand & Convention Center.

Pentru participarea la adunare acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Sursa: maib.md

Noutăți similare